MORANI GROUP
morani_impex@yahoo.com
PREZENTARE GENERALA S.C. MORANI IMPEX SRL a luat fiinta în anul 2000,  prezentandu-se astfel :  Forma juridica : Societate cu raspundere limitata                 Durata societatii : nelimitata, de la data înregistrarii la Registrul Comertului. Număr de înmatriculare la Camera de Comerţ :   J08/105/2000            Cod unic de înregistrare: RO 12642101 atribuit la data de 07.02.2000, plătitor de T.V.A. din 07.02.2000                                 Natura capitalului: 100% privat                                    Sediul : Str. Aleea Uzinei, nr. 3, loc. Zărneşti, jud. Braşov, telefon 0368/460.066 fax 0368/460.187 e-mail : morani_impex@yahoo.com  Activitatea principala: Captarea, tratarea si distributia apei S.C. Morani Impex SRL este o societate cu tradiţie de 16 ani.   Ea ocupă un loc important pe piaţa Judeţului Braşov. Activităţi principale desfăşurate în prezent : Lucrari de constructii a proiectelor  utilitare pentru fluide (4221); Lucrări de construcţii a drumurilor si autostrazilor (4211);  Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane (4212), Constructia de  poduri si tuneluri (4213); Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale  (4120); Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii  (4222); Constructii hidrotehnice (4291); Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti  n.c.a (4299); Lucrari de demolare a constructiilor (4311); Lucrari de pregatire a terenului (4312); Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii (4313); Lucrari de instalatii electrice  (4321); Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat (4322); Alte lucrari de instalatii pentru constructii (4329); Lucrari de ipsoserie (4331); Lucrari de tamplarie si dulgherie (4332); Lucrari de pardosire si placare a peretilor (4333); Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri (4334); Alte lucrari de finisare (4339); Lucrari de  invelitori, sarpante si terase la constructii (4391); Alte lucrari speciale de constructii  n.c.a. (4399);  Comert cu ridicata al materialului lemonos si al materialelor de constructii  si echipamentelor sanitare (4673); Instalarea masinilor si echipamentelor industriale  (3320); Alte activitati de curatenie (8129); Activitati de peisagistica (8130), Transporturi  rutiere de marfuri (4941); Comert cu ridicata nespecializat (4690), Colectarea si  epurarea apelor uzate (3700); Activitati de servici anexe pentru extracti a mineralelor  (0990); Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului (0812); Extractia  peietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si ardeziei (0811);  Comert cu ridicata al echipamentelor si fruniturilor de fierarie  pentru instalatatii sanitare si de  incalzire (4674); Fabricarea altor produse din minerale  nemetalice, n.c.a (2399), Intretinere si repararea autovehiculelor (4520), Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a (8299), Activitati de testari si analize tehnice  (7120); Comert cu ridicata al altor masini si echipamente (4669), Comert cu ridicata al  masinilor pentru industria textile si al masinilor de cusut si tricotat (4664), Comert cu  ridicata al masinilor unelte (4662), Activitati de servicii anexe silviculturii (0240),  Silvicultura si alte activitati forestiere (0210), Alte activitati de servicii suport pt  intreprinderi nca (8299), intretinerea si repararea autovehiculelor (4520), Activitati de  inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii (7732), Activitati de  inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele (7712), Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autivehicule rutiere usoare (7711), Alte activitati de creditare (6492) În urma Hotărârii Consiliului Local nr.95/09.11.2001 se aprobă concesionarea  serviciului public de alimentare cu apă si canalizare a oraşului Zărneşti firmei S.C.  Morani Impex S.R.L.  În calitate de antreprenor general executăm proiecte de mare diversitate folosind resurse proprii : specialişti, utilaje, unelte, materiale, etc. Politica firmei în domeniul calităţii se bazează pe satisfacerea necesităţilor  beneficiarului. Pentru a satisface necesitatea beneficiarului în abordarea unei lucrări,  personalul firmei parcurge toate problemele ce pot apărea în derularea acesteia, oferind astfel asistenţă tehnică pentru alegerea soluţiei optime, o ofertare justificativă a lucrărilor prin deviz, realizarea de lucrări la nivelul calificativ cerut de standardele internaţionale,  acordarea de garanţii, service şi postgaranţii a lucrărilor executate. Realizând o întreagă gamă de construcţii civile şi industriale, construcţii  hidroedilitare, terasamente şi servicii de transport, societatea noastră se află în poziţia  de a oferii asistenţă şi de a furniza cele mai bune soluţii potrivit nevoilor clienţilor noştri. Cifra de afaceri realizata in anul 2016 este 48.395.907 lei. In prezent, societatea noastra dispune de un numar de 200 angajati, dintre care  56 persoane (tehnic adminisitrativ): Ing.CFDP, ing. CCIA, ing IC, ing. electronist, sing.  mecanic, ing. topograf, sef sectie productie, sef laborator constr, laborant,   tehnician,  maistru, contabil, economist, topograf, inspector r.u., inspector SSM,  consilier juridic,  asistent manager, programantor productie, sef birou constructii, sef lot asfalt,  sef birou  marketing, operator calculator,  geolog, casier,  coordonator birou transport,  gestionar  depozit, etc, si un numar de 144 personal de executie (personal de specialitate si  personal necalificat). În construcţii finalizate, instalaţiile sunt montate prin personal propriu având  astfel garanţia standardelor de calitate ridicate. Specialiştii proprii şi subantreprenorii  testaţi, evaluaţi, sunt agreaţi conform standardelor interne ale societăţii, conferindu-se  siguranţa pentru respectarea termenelor de finalizare. În domeniul construcţiilor oportunităţile sunt mari. Serviciile din acest domeniu  sunt în expansiune, iar S.C. Morani Impex S.R.L. are posibilitatea tehnică de a se  înscrie pe linia acestor oportunităţi. Acest loc este asigurat de nivelul de calitate al  produselor. Conducerea societăţii ca şi întreg personalul au fost tot timpul convinşi de  necesitatea de a presta şi de a vinde servicii de înaltă calitate. Această convingere  trebuie să fie în spiritul fiecăruia, dar având în vedere exigenţele noi ale pieţii este  necesară, pentru a asigura dezvoltarea, ameliorarea sistematică a calităţii serviciilor. Firma  SC MORANI IMPEX SRL are implementat si mentine un sistem al calitatii si  mediului conform conditiilor standardelor ISO 9001/2008, ISO 14001/2004 si OHSAS  18001/2007.
PRODUSE BALASTIERA
BETOANE
ASFALT
INCHIRIERI UTILAJE
Home Home Beneficiari Beneficiari News News Home Home Inchirieri utilaje Inchirieri utilaje Produse de balastiera Produse de balastiera Betoane Betoane Asfalt Asfalt Transport Transport Certificari Certificari Contact Contact
MATERIALE DE CONSTRUCTII
Home Home